Zaznacz stronę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w Polsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dokładnie w roku 1994, powołana ustawą z roku 1993. Jest to agencja, której głównym zadaniem jest silne wspieranie polskiego rolnictwa i jego infrastruktury.

To ona umożliwia otrzymywanie dofinansowań krajowych i unijnych. Współpracuje ściśle z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma też swoje pewne wymogi, których każdy rolnik powinien się trzymać. Są to wymogi w zakresie wzajemnej zgodności. O wymogach ARiMR można szczegółowo poczytać na ich oficjalnej stronie, tak samo, jak i o różnorodnych dotacjach, na które aktualnie można składać wnioski. Modernizacja polskiego rolnictwa to sprawa ważna i powinna być tak samo traktowana. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naprawia polskie gospodarstwa rolnicze, rozwijając je i zapewniając normy unijne, aby, jako państwo należące do Unii, wypracować sobie mocną pozycję na międzynarodowej arenie rolniczo-gospodarczej.